دومین رویداد کژوال‌کمپ با هدف ارتقای صنعت بازی موبایلی برگزار می‌شود با هدف ارتقای صنعت بازی‌سازی در کشور، دومین رویداد کژوال‌کمپ با اختصاص ۱۵۰ میلیون تومان جایزه به بازی‌سازان برگزیده برگزار می‌شود.